Poziom nienaruszalności SIL


Luty 20, 2019 Maciej Kamiński 0 Comment

Współczesne hale produkcyjne funkcjonują na najwyższych obrotach poprzez stosowanie automatyki i robotyki. Rozwój tych dwóch dziedzin prowadzi jednocześnie do wzrostu niebezpieczeństwa pracowników produkcyjnych, głównie operatorów maszyn. Wynika to również z wewnętrznego tranpsortu o charakterze autonomicznym. Dlatego tak istotne jest zachowanie szeroko pojętej ostrożności.

Jak wyznaczyć Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL?

Szkolenia SILUnikanie zagrożeń na halach produkcyjnych to nie tylko refleks i zwinność pracowników. Niezbędna jest również wysoka świadomość istniejących zagrożeń. Jednak producenci maszyn są zobowiązani do spełniania wymagań bezpieczeństwa. Wynikają one z dyrektywy maszynowej o numerze 2006/42/WE. Jednak pojawiają się coraz to nowsze wytyczne. Dlatego koniecznymi są jest szkolenia SIL. Odbywają się one w wielu miastach na terenie całego kraju. Podczas spotkania poznaje się funkcje bezpieczeństwa. Poznawane są wszystkie metody wyznaczania każdego, poszczególnego czynnika. Udział w szkoleniach jest bardzo przydatny, ponieważ przedstawiane są przykłady, które następnie są dokładnie omawiane. Wiele z nich można następnie zastosować w praktyce. Analiza poszczególnych kwestii jest równie ważna, gdyż dokładnie obrazuje, na co należy zwrócić uwagę przy wszelkich obliczeniach. Co najważniejsze, podczas szkolenia stosowany jest prosty język, dzięki czemu każda kwestia jest dobrze rozumiana.

Istotny jest również fakt, że wszystkie materiały szkoleniowe zawierają ilustracje, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć przekazywane informacje. Większość szkoleń kończy się egzaminem. Jednak nie będzie on trudny do zdania, pod warunkiem, że uważnie słucha się całęj przekazywanej wiedzy. To bardziej test dla samych uczestników, dla sprawdzenia własnej wiedzy.